Kościół Śwętych Apostołów Piotra i Pawła w Hoży

Rozwój

List do Komendanta Grodzieńskiego województwa Straży Pożarnej

List do Komendanta Grodzieńskiego województwa Straży Pożarnej 

Szparło S.
Parafia św. Piotra i Pawła w Hoży wyraża wdzięczność pracownikom Straży Pożarnej.
14 sierpnia 2018 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Hoży wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia dotarło 6 oddziałów Miejskiej Straży Pożarnej drużyna nr.1, nr. 2, nr. 3 i drużyna nr.12 Rejonowej Straży Pożarnej, a także ratownicza drużyna m. Grodno.
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków pożar został szybko opanowany. Strażacy nie dopuścili do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Parafia rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła w Hoży grodzieńskiej diecezji składa podziękowania strażakom, uczestnikom akcji gaśniczej.
Praca strażaków jest zawsze związana z ryzykiem: oni pierwsi podają pomocną dłoʼn poszkodowanym w tragedii, w akcjach pożarowych ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Efektem ich ciężkiej pracy jest uratowane życie człowieka i jego dobytku.
Z wyrazami wdzięczności
proboszcz parafii i dziekan dekanatu Grodno-Wschód
ks. Paweł Szańczuk