Kościół Śwętych Apostołów Piotra i Pawła w Hoży

Nowości

11.06.2015

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

i nie przeszkadzajcie im:

do takich bowiem należy królestwo Boże..."

(Łk 18,16)


Pierwsza Komunia Święta jest wielkim i ważnym wydażeniem w życiu każdego chrześcijanina, dlatego przygotowanie dzieci do niej trwa przez kilka lat. Ponad dwa lata trzynaścioro dzieci z parafii w Hoży uczestniczyło w katechezie. Na lekcjach katechetka pani Maria uczyła rozważać słowo Bоże, praktykować miłosierne uczynki.

Pierwsza spowiedź i rachunek sumienia odbyły się 30 maja w sobotę. W tym niełatwym zadaniu dzieciom pomagali rodzice. Wszystkie one przyszły do kośioła wraz z rodzicami, które modlili się, aby spowiedź ich dzieci była dobra. Osiem dziewcząt i pięcioro chłopców jeden za drugim bez lęku klękały w konfesjonale i zaczynali swoją pierwszą spowiedź. Na dzieci spłynęła łaska miłosierdzia Bożego, każde z nich odchodziło od konfesjonału rozpromienione i przejęte świętością chwili.

Święto pierwszej Komunii odbyło się w parafii 31 maja w niedzielę. Do kościoła dzieci przyszły wcześniej. Dziewczęta i chłopcy w pięknych białych ubraniach ze świecami w rękach czekali na Jezusa. Pragnienie przyjęcia Jezusa wzrastało z minuty na minutę w ich małych serduszkach.

Pan Jezus już się zbliża,

już puka do mych drzwi,

Pobiegnę Go przywitać,

z radości serce drży.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej rodzice pobłogosławili swoje dzieci.

Ksiądz proboszcz Paweł przywitał dzieci pierwszokomunijne i wszystkich zgromadzonych w kościele. Po wprowadzeniu do liturgii rozpoczęła się liturgia słowa Bożego. Dziewczynki czytały Pismo święte. Słuchanie słowa Bоżego pogłębia i ożywia wiarę, potrzebną do owocnego uczestniczenia w liturgii eucharystycznej. Wznosząc chwałę ku Bogu Karolina zaśpiewała psalm „Szczęśliwy naród”. Po odczytaniu ewangelii ksiądz przemówił do dzieci i wszystkich zgromadzonych w kościele, wskazując na drogę wiary i rozważając słowo Bоże. Z wielkim szacunkiem proboszcz zwracał się do dzieci pierwszokomunijnych, podkreślając sens życia w zdolności niesienia światła drugiemu człowiekowi, zachęcając do bycia dobrym. Po chwili dzieci z zapalonymi świecami odnawiały przyrzeczenia chrzcielne.

Modlitwa dzieci pierwszokomunijnych ma ogromną moc. Wszyscy obecni ludzie wraz z dziećmi zanosili do Boga swoje prośby za kościół, za księdza proboszcza i całą parafię.

Przeistoczenie jest najważniejszym momentem mszy Świętej. Po chwili osiem dziewcząt i pięcioro chłopców jeden za drugim klękały, aby przyiąć Pana Jezusa w postaci bialej Hostii.

Pod zasłoną Chleba Jezu widzę Cię.

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się.

Każde dziecko było świadome tego, iż Bóg jest w nim, a ono jest w Nim. Młode serca były przepełnione szczęściem i miłością.

Na zakończenie rodzice wraz dziećmi podziękowali księdzu proboszczowi, katechetce pani Maryi, organistkom i chórowi parafialnemu.

Po mszy Świętej rodzice, chrzestni, a także wszyscy krewni składali życzenia, robili zdjęcia.

Halina Rapiejko